Vad är demokrati?

Många har försökt beskriva, en del blev dogmatiska.

De festa är oense, men i västvärlden tror vi att alla är eniga.

Dom är odemokratiska och vi är demokratiska.

Leder demokrati till fred? Leder demokrati till välstånd?

Detta är demokrati.

Här är en, ganska utopisk, beskrivning av vad som behövs för att det ska bli demokrati klicka 

Tror du att alla punkterna är lika viktiga?

Beslutsstöd, demokratitriangeln.

När det utopiska samhället tar beslut så tar de bra beslut. Hur går det till? Hur fungerar det när det är riktigt bra?

Det var riktigt kul att få strukturera detta. Det utmynnade i en demokratitriangel som fungerar som ett stöd. Den är inte skriven i sten utan tas fram för att styra tänkandet i beslutssituationer. I det utopiska samhället fungerar detta alldeles utmärkt.

 

Vi människor behöver tankestöd för att inte förföras av våra instinkter och egennytta.

Demokratitriangeln

Demokratitriangeln är ett stöd när beslut ska tas. Den används när man i Festalius skapar beslutsstrukturer.

Den bygger på att bra beslut tas i ett socialt sammanhäng där försvårande omständigheter så som stress, maktbegär och girighet minimeras.

De som fattar beslut ska i största möjliga mån bygga sina beslut på de eviga, svaga goda ledsagarna så som snällhet, kärlek, solidaritet och viljan att bygga ett bra samhälle.

 

Triangeln bygger på att individen i möjligaste ån beslutar om sig själv, med det stöd som hen behöver. Jag tänker att det är bra att ha makt över sig själv och dåligt att ha makt över andra.

 

Beslut som berör flera personer hanteras i grupper som innefattar dem som berörs av frågan. Här har vi ofta omröstningar. När en omröstning ska genomföras så bryter vi ner frågorna i många små beslut, det minskar stress och polarisering. Och ger möjlighet för att utvärdera besluten under en pågående process.

 

En hel del beslut måste tas av valda ombud som stiftar lagar. Ofta genomförs de av tjänstemän.

 

De har alltid stöd av omröstningar och kunskapsgrupper såsom professorskollegier. Sakkunskapen är viktig och styrande. Många beslut tas av de sakkunniga ofta i parallella oberoende grupper.

 

Vid tvister finns domstolar.

Här kan du se utopins beslutsstöd. Demokratitriangeln klicka här