Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg

Skogens tredjedel ska ha långsiktigt skydd.

Hållbart förvaltande på en tredjedel.

En tredjedel kan vi använda intensivt. 

 

Vi lyssnar på vetenskapen och kräver en tredjedel.

Politiker, företag och enskilda människor har olika skäl för att nyttja vår jord.

Vi säger varsågod, en tredjedel av mark och vatten får ni intesivnyttja. En tredjedel ska skötas hållbart. En tredjedel ska ha långsiktigt skydd.

På så sätt räddar vi många arter från utrotning. Försäkrar oss om mat, husrum och kommunikationer. Vi kan få bra liv på en levande planet.

Som en bonus kommer reservaten att lagra koldioxid, för klimatets skulll.

Vi kräver det nu.

 

För den som vill se det vetenskapliga underlaget hänvisar vi  till konventionen för biologisk mångfald, klimatkonventionen och Riokonventionen. Alla tre FN-konventionerna beskriver det samlade vetandet.

Så här ska det genomföras.

Klicka

Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg

1/3 långsiktigt skydd

1/3 nyttjas hållbart

1/3 intensivt nyttjande

 En tredjedel 

 för livet 

Så ska vi använda marken

En tredejdel för livet arbetar för ett hållbart marknyttjande.

Drivs av Svensk Musik och Teater.

Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg