Fred i världen

Grundkurs i fredsarbete för politiker.

 

I framtiden kommer alla ministrar att tvingas genomgå en fredskurs som hålls av FN. Om någon vägrar förlorar landet sin möjlighet att påverka FN-beslut. 

Kursinnehållet bygger på  kunskap som är förankrad i den akademiska världen. Dessutom finns avsnitt som beskriver erfarenheter av lyckat fredsarbete.

Kursen tar upp följande ämnen.

 1. Grundläggande mänskliga reaktioner
  Gruppidentifikation. Vi och dom. Den onde, syndabocken. Känslor. Nationalism
   

 2. Enkla lösningar är ofta hindrande för fungerande lösningar.
   

 3. Diplomati.
   

 4. FN-deklarationer.
   

 5. Korruption, någon tjänar på det.
   

 6. Politikers ansvar och möjligheter.
   

 7. Begreppet hållbarhet, social, ekonomisk, miljö. Utveckling som begrepp.
   

 8. Konflikthantering
   

 9. Erfarenhet.
  Vilka samhällen har givit fred, hur har de givit fred. Vilka konflikter har lösts utan krig. När uppkommer inte konflikter. Vad vet man om orsaker till folkmord.(Historiker och antropologer)

   

 10. Hur kan ett fredligt samhälle se ut. (Individuellt och visionärt arbete).
   

 

Erik Winqvist

Tillbaks

Fredstrappa

miljötrappa färg.jpg

Tala, dialog           

  ,                          

Stillestånd            

Diplomati

Små överens-         

 kommelser          

Fred                    

,                                                         

,                       

Stötta med      
lönsamhet när man gör bra  saker
            

Bra samhälle 
Korruptionsbekämpning    

Lönsamt att göra bra saker

Revision            

Fungerande

civilsamhälle,

rättsväsende                                                                   

När det blir problem

Ibland blir ledare vilsekomna utan att förstå att de har problem. Då tillämpas ”Tre vise hen” Det fungerar bra. För att se vad det är för något klicka här   

En bra tanke

Krig är alltid en katastrof. Krig kommer oftast ur djupa känslor om heder och rättvisa.

 

Egentligen är krig aldrig hedersamma eller rättvisa. Krigaren tror att hen visar styrka, men våld är den svages vapen.

Nästan alla förlorar på krig, men det finns ett fåtal som tjänar pengar på krig. Det är politikernas uppgift att se till så att ingen tjänar på krig.

Det finns alltid en bättre lösning än krig