Historisk odyssé bland utopier

Vetenskapsradion Historia SR P1

Halva programmet handlar om klockstaplar därefter kommer en historisk odyssé bland utopier https://sverigesradio.se/avsnitt/1868392

 

Den äldsta utopin i programmet är från 1500-talet. Thomas Mores Utopia.

Francis Bacon skrev om det utopiska landet Atlantis på 1600-talet.

Jules Verne om månresor på 1800-talet och sedan diskuterar de nykterhetsrörelsen och olika ekonomiska utopier. Tillexempel Karl Marxs kommunistiska Manifest och Kapitalet. Det dök upp en tanke om ett enda universellt språk, Esperanto. Och så småningom den fantastiska tron på teknikens möjligheter.

Parallellt utvecklades ideologier. Inom ideologierna trodde man att en enda tanke skulle kunna appliceras i alla sammanhang och skapa ett riktigt bra samhälle.

Boken som diskuteras heter Framtidens Historia av Henrik Brissman

Först.jpg

Bild: Benny Ekman