20200620_160844.jpg
Rödkulla.png
20210203_154205.jpg

Miljöutopin

OM 12 ÅR

 

 

Plötsligt tog politikerna ansvar och skapade ett regelverk som fungerade. Nu minskar koldioxidhalten i luften, sakta. Nu är den biologiska mångfalden säkrad. Nu stoppas alla ämnen som inte har en säker nedbrytningsprocess i naturen. Äntligen fungerar det! Vi använder samma lyckosamma struktur för att även skapa social hållbarhet.

 

Så här har vi gjort.

Höga avgifter för den som gör dåliga saker. Stöd till den som gör bra saker. Tvingande lagar och bestämmelser där det behövs. Noggrann kontroll.

 

Exempel

 

Biologiskmångfald.

Vi tillämpar principen ”En tredjedel för livet”. Det innebär att markägare har förstått att deras ägande innebär att en tredjedel av deras mark ska tillåta biologisk mångfald genom fri utveckling. En tredjedel brukas hållbart och en tredjedel brukas intensivt.

Det tog ett tag för att bygga förståelsen för att det är detta som ägandet innebär. Man använder mycket stödåtgärder. Tillexempel belönas de som genomfört förändringen, de belönas på många olika sätt. Pengar, medaljer, byggrätter m m. Ibland har staten köpt in värdefull skog, men marken tillhör fortfarande ägaren. De som inte följt principen belastas med avgifter som blir allt högre.

 

Uppvärmning

Att släppa ut klimatgaser är dyrt oberoende var klimatgaserna släpps ut. Vi har koll på hela tillverkningskedjorna. Pengarna som kommer in används till största delen till att fånga in koldioxid och pumpa ner det i marken och till att öka kolinlagringen i marken.

Stål och cement tillverkas med noll koldioxid utsläpp. Jordbruk och skogsbruk sköts så att de har negativa koldioxidutsläpp. Energi har vi gott om, allt kommer från solen via vind, vågor och solkraft. Transporter sker med miljömärkta energislag. När skog fälls samlas alla grenar och toppar in för att göra biobränslen. Alla restprodukter med energi utnyttjas. De som inte hunnit upp på tåget belastas med allt högre avgifter.

 

Skadliga ämnen

Alla kemikalier som vi använder bryts ner i naturen till ofarliga ämnen. De som fortfarande inte har tydlig nedbrytningsdokumentation fångas in  återvinns eller destrueras.

 

Återvinning

Allt sådant som bryts i gruvor återvinns.

 

Miljömärkning och kontroll

Vi kan lita på miljömärkningar. Det är lätt att finna reglerna för olika miljömärkningar och kontrollen av efterföljandet är noggrann. Överlag har vi en noggrann revision av sådant som har betydelse för miljön. Vi använder de strukturer som redan är upparbetade för ekonomisk revision.

 

Avgifter.

Vi använder avgifter för att stimulera utvecklingen. Avgifterna fungerar bra på kort sikt. På lång sikt fungerar visioner och FoU bättre. Vi stimulerar forskning och utveckling.

 

 

Restplaner för det som ännu inte fungerar.

En del ämnen som kanske är skadliga har vi ännu inte fasat ut, men vi har tydliga planer för sådant som är svårt att genomföra.

 

Social hållbarhet och fred.

Vi använder samma struktur för social hållbarhet. Viktigast är att motarbeta korruption, fusk och krig. Genom att använda samma strukturer som när det gäller miljöhållbarhet så tror vi att vi går i mål inom tolv år.

 

Basfakta om miljö

 

                                                                                                                                                                       .

Lotta Lagercrantz sol i novmeber 1.jpeg