I framtiden tror jag nog att...

Du kanske inte vill skapa en hel utopi, men har en tanke om hur en bra framtid kommer att bli.

 

Här finns plats för dina ”microutopier”.

E-posta till info@winkir.se så lägger vi in det på denna sida.

Kom ihåg att det ska vara en bra framtid, något som du vill ska hända.

Ella Bäckman

I framtiden tror jag att det kommer att gå en båt från Söderåsbrygga. Man kan åka på SL-kortet

Erik Winqvist

I framtiden tror jag att en tredjedel av marken kommer att vara reservat. En tredjedel kommer att nyttjas hållbart och en tredjedel kommer vi att använda intensivt.

Lars Forsell och Cornelis Vreeswijk

 

Låter Ulla Winblad sjunga sin vision  klicka  

Ali Mohammed

Allt som tillverkas i framtiden kommer att vara nedbrytbart. Antingen till koldioxid och vatten eller så till ofarliga grundämnen som blir en del av berggrunden.

Elners Vestgom

Jobben blir roligare i framtiden. Mer engagerande. 

Frej Ahlqvist

Istället för att ha en ”ism” eller ideologi som stakar ut vägen så har vi i framtiden lärt oss att det viktiga är att veta vart vi vill. Hur vi tar oss dit är omöjligt att veta, vi tar ett steg i taget med riktning mot ett gott samhälle.

Anna Belskog

Hur defineras demokrati i framtiden? Kanske så här klicka.

Erik Winqvist

I Framtiden kommer det vara lätt att hitta bra information. Jag tror att det kommer att finnas hubbar. Där jag direkt kan bedöma seriositet och om de är relevanta för mig. En modern folkbildning.

Här är ett exempel

Mattias Grusell

I framtiden har det medmänskliga engagemanget blivit mycket starkare. Vi tror på varandras skapande förmåga. Vi ser att andra vill bidra till en bättre värld och uppmuntrar varandra att ge in.

Andrej Sacharov

Vi kan kan bara dra slutsattser av vad som faktiskt har hänt

Skriv din microutopi!

Tror du att det är något som blir bra i framtiden?

Då tycker jag att du ska berätta det. Skicka det till info@winkir.se

Om vi siktar på något dåligt så är det troligt att vi kommer fram till det dåliga. Om vi siktar på något bra är det troligt att vi kommer fram till det som är bra.

Lotta Lagercrantz sol i novmeber 1.jpeg